Solutii integrate de resurse umane.

Administrare personal si salarizare

Documente perfect orchestrate.

Externalizarea va asigura eficientizarea costurilor cu activitatea de salarizare si administrare personal la un nivel diferit de expertiza, pentru:

 

SALARIZARE

 • calculul statelor de plata lunare, in baza informatiilor continute de contractele individuale de munca, a pontajelor lunare, si altor documente;
 • intocmirea rapoartelor lunare privind costuri salariale customizate in functie de cerinta clientului;
 • intocmirea si transmiterea Declaratiei lunare 112 privind contributiile salariale;
 • intocmirea si transmiterea Declaratiei anuale 205 privind impozitul pe venit;
 • transmiterea fluturasilor de salariu lunari;
 • la cerere, plata on-line a salariilor prin intermediul aplicatiei bancare selectata de catre client;
 • recuperarea sumelor privind concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
 • intocmirea unor rapoarte lunare/anuale privind concediile medicale;
 • intocmirea unor rapoarte lunare/anuale privind concediile de odihna;

 

ADMINISTRARE PERSONAL

 • intocmirea contractelor individuale de munca si gestionarea acestora de la data inceperii activitatii pana la incetarea acesteia;
 • intocmirea actelor aditionale in baza modificarilor intervenite asupra clauzelor din contractele individuale de munca;
 • intocmirea deciziilor de incetare sau suspendare a contractelor individuale de munca in baza informatiilor furnizate de catre client, cu respectarea cerintelor legale;
 • intocmirea adeverintelor de vechime pentru perioada lucrata in cadrul companiei;
 • transmiterea tuturor informatiilor legate de incheierea, modificarea si incetarea contractelor individuale de munca in REVISAL, cu respectarea cerintelor legale;
 • intocmirea rapoartelor privind concediile de odihna/concediile medicale efectuate;
 • intocmirea fiselor de post, a Regulamentului Intern, Contractului Colectiv de muncă la nivel de unitate;
 • intocmirea documentelor necesare in cazul cercetarilor disciplinare ale salariatilor;
 • clientul este reprezentat in relaţia cu autoritatile (ITM, Casa de Pensii, Casa de Sanatate, Agentia de Somaj) in cazul unui control initiat de catre acestea;
 • intocmirea adeverintelor pentru certificarea activitatii salariatilor, adeverinte solicitate de către autoritati sau banci;