Administrare personal si salarizare

 

Documente perfect orchestrate.

 

Externalizarea va asigura eficientizarea costurilor cu activitatea de salarizare si administrare personal la un nivel diferit de expertiza, pentru:

 

SALARIZARE

 • calculul statelor de plata lunare, in baza informatiilor continute de contractele individuale de munca, a pontajelor lunare, si altor documente;
 • intocmirea rapoartelor lunare privind costuri salariale customizate in functie de cerinta clientului;
 • intocmirea si transmiterea Declaratiei lunare 112 privind contributiile salariale;
 • intocmirea si transmiterea Declaratiei anuale 205 privind impozitul pe venit;
 • transmiterea fluturasilor de salariu lunari;
 • la cerere, plata on-line a salariilor prin intermediul aplicatiei bancare selectata de catre client;
 • recuperarea sumelor privind concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
 • intocmirea unor rapoarte lunare/anuale privind concediile medicale;
 • intocmirea unor rapoarte lunare/anuale privind concediile de odihna;

 

ADMINISTRARE PERSONAL

 • intocmirea contractelor individuale de munca si gestionarea acestora de la data inceperii activitatii pana la incetarea acesteia;
 • intocmirea actelor aditionale in baza modificarilor intervenite asupra clauzelor din contractele individuale de munca;
 • intocmirea deciziilor de incetare sau suspendare a contractelor individuale de munca in baza informatiilor furnizate de catre client, cu respectarea cerintelor legale;
 • intocmirea adeverintelor de vechime pentru perioada lucrata in cadrul companiei;
 • transmiterea tuturor informatiilor legate de incheierea, modificarea si incetarea contractelor individuale de munca in REVISAL, cu respectarea cerintelor legale;
 • intocmirea rapoartelor privind concediile de odihna/concediile medicale efectuate;
 • intocmirea fiselor de post, a Regulamentului Intern, Contractului Colectiv de muncă la nivel de unitate;
 • intocmirea documentelor necesare in cazul cercetarilor disciplinare ale salariatilor;
 • clientul este reprezentat in relaţia cu autoritatile (ITM, Casa de Pensii, Casa de Sanatate, Agentia de Somaj) in cazul unui control initiat de catre acestea;
 • intocmirea adeverintelor pentru certificarea activitatii salariatilor, adeverinte solicitate de către autoritati sau banci;