Concediu medical – efecte generate asupra contractului individual de munca

efectele concediului medical
concediu medical
Sursa foto: sxc.hu

Certificatul de concediu medical produce urmatoarele efecte:

  • suspenda de drept contractul individual de munca; cu alte cuvinte, salariatul nu va presta munca in aceasta perioada si nu va primi drepturi de natura salariala, dar are dreptul sa primeasca o indemnizatie, conform legii;
  • concedierea nu poate fi dispusa pe toata perioada concediului medical, cat timp salariatul prezinta certificatul de concediu medical. Ca si exceptie, se poate dispune concedierea unui salariat aflat in incapacitate temporara de munca, in cazuri de reorganizare judiciara a unitatii sau a falimentului acesteia;
  • in cazul in care salariatul, la data intrarii in concediu medical , se afla in perioada de preaviz acordata de catre angajator pentru concediere, perioada concediului medical suspenda perioada de preaviz, in mod corespunzator. Mai mult, salariatul nu poate renunta la perioada de preaviz, deoarece aceasta este un drept al sau, conferit de lege, orice intelegere intre parti fiind nula;
  • in cazul in care salariatul, la data intrarii in concediu medical , se afla in perioada de proba agreata de catre parti in contractul individual de munca, perioada concediului medical suspenda perioada de proba, in mod corespunzator. La reinceperea activitatii perioada de proba va fi reluata de la momentul suspendarii;
  • certificatul de concediu medical suspenda perioada de preaviz in cazul demisiei, angajatul fiind obligat sa reia perioada de preaviz la data la care isi inceteaza efectele concediul medical;
  • certificatul de concediu medical suspenda concediul de odihna daca intervine in timpul exercitarii concediului de odihna, acesta reluandu-se la data la care isi inceteaza efectele concediul medical;
  • in situatia in care, in timpul concediului medical, termenul prevazut intr-un contract de munca cu durata determinata, se implineste, certificatul de concediu medical nu proroga termenul de incetare al contractului de munca, astfel incat relatia de munca inceteaza la data stabilita contractual.

Daca sunteti aici din postura de angajator in situatia speciala a angajatilor extra-comunitari (exemplu: personal recrutat din Asia), trebuie sa retineti doar ca o persoana, o data ce a fost angajata cu contract individual de munca, in mod legal, beneficiaza de aceleasi drepturi si are aceleasi obligatii legale ca absolut orice angajat.


Doriti sa aflati cum va putem ajuta?


Cereti o oferta