Evaluarea Performantelor Angajatilor

Evaluarea performantelor angajatilor

Prin expertiza acumulata in proiecte de evaluarea performantelor angajatilor implementate anterior, va oferim:

  • proiectarea procedurii, instrumentelor de evaluare, culegerea datelor, analiza si interpretarea acestora, elaborarea rapoartelor de evaluare;
  • aplicarea sistemului de evaluare customizat pe specificul companiei;
  • armonizarea evaluarii cu legislatia;

De ce sa implementati procesul de evaluarea performantelor angajatilor:

  • analizati activitatea profesionala si rezultatele obtinute de angajați in raport cu cerintele postului si punerea lor in acord cu obiectivele organizatiei;
  • evaluati competente si comportamente legate de munca/atitudine in organizatie;
  • intariti motivatia angajatilor prin: transparenta, oferirea de feedback, propunerea unui plan de cariera/formare profesionala;
  • reamintiti asteptarile managementului, obiectivele si standardele de performanta in organizatia dumneavoastra;

SA VORBIM DESPRE ASTA, CONTACTEAZA-NE!