Noi facilitati acordate somerilor si angajatorilor

facilitati acordate angajatorilor

Modificari la legislatia muncii

Incepand cu data de 03 decembrie 2016, data intrarii in vigoare a ORDONANTEI DE URGENTA nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, au fost introduse noi reglementari privind acordarea unor facilitati acordate angajatorilor dar si facilitati acordate somerilor.

Enumeram aici:

  • prima de activare,
  • prima de incadrare,
  • prima de instalare,
  • acordare cuantumuri banesti angajatorilor pentru angajare absolventi, someri in varsta de peste 45 ani, parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, tineri NEET si someri cu pana 5 ani pana in varsta pensionarii.

Facilitati acordate somerilor:

Prima de activare: somerii inregistrati la Agentiile de Somaj care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj si care se angajeaza cu norma intrega pe o perioada mai mare de 3 luni beneficiaza de o prima de activare neimpozabila de 500 ron, platita de catre Agentia de Somaj unde sunt inregistrati.

Pentru a putea beneficia de prima de activare este necesar ca persoana in cauza sa nu fi fost angajata a companiei angajatoare in ultimele 12 luni, iar durata contractul individual de munca sa fie nedeterminata sau determinata de minim 3 luni.

In situatia in care totusi contractul individual de munca va inceta intr-o perioada de 3 luni de la angajare, iar persoana se va incadra in termen de 30 de zile la un alt angajator, aceasta nu va avea obligatia restituirii catre Agentia de Somaj a sumei acordata ca prima de activare.


Doresti sa iti gasim un job mai bun?


Trimite-ne un CV

Prima de incadrare: somerii inregistrati la Agentiile de Somaj si care se incadreaza in munca intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta, pot beneficia de o prima de încadrare, neimpozabilă pe o perioada de 12 luni, platita de catre Agentia de Somaj unde sunt inregistrati.

Cuantumul primei de incadrare se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proportional cu numarul de zile in care persoanele in cauza desfasoara efectiv activitatea la angajatorul la care se realizeaza incadrarea in munca.

Pentru a putea beneficia de prima de incadrare este necesar ca persoanele in cauza sa fie angajate cu norma intreaga, contract individual de munca nedeterminat sau determinat pe o durata de minim 12 luni, sa nu fi beneficiat de o prima de incadrare in ultimele 36 luni, sa nu se incadreze la angajatori cu care au avut raporturi de munca in ultimii 2 ani si sa nu fie absolventi ai concursului de rezidentiat. Prima de incadrare poate fi cumulata cu prima de activare.

Prima de instalare

Va prezentam in continuare facilitatile acordate somerilor si angajatorilor.

Prima de instalare: somerii inregistrati la Agentiile de Somaj si care se incadreaza in munca intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta, si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul ori isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia, pot beneficia de o prima de instalare, neimpozabila, destinata stimularii incadrarii in munca, asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedintă, si/sau pentru reintregirea familiei, dupa caz, platita de catre Agentia de Somaj unde sunt inregistrati.

Pentru a putea beneficia de prima de instalare este necesar ca persoanele in cauza sa fie angajate cu norma intreaga, contract individual de munca nedeterminat sau determinat pe o durata de minim 12 luni, sa nu fi beneficiat de o prima de instalare in ultimele 36 luni, sa nu se incadreze la angajatori cu care au avut raporturi de munca in ultimii 2 ani si sa nu fie absolventi ai concursului de rezidentiat.

Cuantumul primei de instalare este diferentiat dupa cum urmeaza si se acorda in doua transe egale de 50% la data instalarii si de 50% dupa expirarea perioadei de 12 luni:

  • 500 lei pentru somerii care se incadreaza in munca, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta;
  • 500 lei pentru somerii care se incadreaza in munca, intr-o alta localitate, in situatia in care sunt insotite de membrii familiei in sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, iar in cazul familiei monoparentale, in situatia in care sunt insoţite de copilul sau copiii aflati in intreţinere;
  • in cazul in care ambii soti indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare prevazute unul va primi suma de 12.500 lei iar celalalt va primi o prima de instalare in cuantum de 3.500 lei.

In situatia in care angajatorul, autoritatile publice locale sau centrale asigura locuinta de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acorda in cuantum diferentiat, intr-o singura transa la data instalarii, dupa cum urmeaza:

  • 3500 lei pentru somerii care se incadreaza in munca, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta;
  • 6500 lei pentru somerii care se incadreaza in munca, intr-o alta localitate, in situatia in care sunt insotite de membrii familiei;
  • 3500 lei pentru fiecare sot in cazul in care ambii indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare;

Prima de incadrare nu poate fi cumulata cu prima de instalare. Prima de instalare se acorda şi somerilor de cetatenie romana care au lucrat in spatiul Uniunii Europene pe o perioadă de cel puţin 36 luni.

Stimulente acordate angajatorilor

Iata pentru ce categorii de someri  beneficiaza angajatorii de modificarile Legii Somajului (76/2002 si actualizata cu modificarile si completarile ulterioare):

Pentru angajare absolventi ai unor institutii de invatamant pe durata nedeterminata, angajatorii primesc lunar pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent o suma in cuantum de 900 de lei. Pentru a beneficia de suma este necesar ca absolventii respectivi sa nu fi avut raporturi de munca cu angajatorul in ultimii 2 ani.

Pentru angajare absolventi ai unor institutii de invatamant din randul persoanelor cu handicap,  pe durata nedeterminata, angajatorii primesc lunar pe o perioada de 18 luni, pentru fiecare absolvent de o suma in cuantum de 900 de lei. Pentru a beneficia de suma este necesar ca absolventii respectivi sa nu fi avut raporturi de munca cu angajatorul in ultimii 2 ani.

Pentru angajare someri in varsta de peste 45 de ani angajatorii primesc lunar pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana o suma in cuantum de 900 de lei, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni. Pentru a beneficia de suma este necesar ca somerii respectivi sa nu fi avut raporturi de munca cu angajatorul in ultimii 2 ani.

Pentru angajare parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale angajatorii primesc lunar pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana o suma in cuantum de 900 de lei, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni. Pentru a beneficia de suma este necesar ca somerii respectivi sa nu fi avut raporturi de munca cu angajatorul in ultimii 2 ani.

Pentru angajare tineri NEET– tanar cu varsta cuprinsa între 16 si 24 de ani care nu are loc de munca, nu urmeaza o forma de invaţamant si nu participa la activitati de formare profesionala- angajatorii primesc lunar pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana o suma in cuantum de 900 de lei, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni. Pentru a beneficia de suma este necesar ca somerii respectivi sa nu fi avut raporturi de munca cu angajatorul in ultimii 2 ani.

Pentru angajare someri aflati aproape de data pensionarii cu maxim 5 ani angajatorii primesc lunar pe perioada angajării, pana la data indeplinirii conditiilor de pensionare, pentru fiecare persoana o suma in cuantum de 900 de lei. Pentru a beneficia de suma este necesar ca somerii respectivi sa nu fi avut raporturi de munca cu angajatorul in ultimii 2 ani.

Pentru accesarea acestor stimulente acordate angajatorilor prezentate si/sau intocmirea documentatiei, compania noastra ofera suport de specialitate angajatorilor care intentioneaza sa le acceseze.

Janina Popescu – Payroll Manager


Doriti sa aflati cum va putem ajuta?


Cereti o oferta