MASURI LEGALE COVID 19

masuri legale coronavirus

Va prezentam in continuare cadrul legal actual (in perioada urmatoare pot fi aduse amendamente sau introduse masurile legale suplimentare) si situatiile cu care se confrunta angajatorii in relatia cu angajatii si masurile de preventie pentru asigurarea sanatatii angajatilor, dar si aspectele economice ale societatilor ce deriva din luarea unor masuri.

SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE MUNCA PENTRU CARANTINA/AUTOIZOLARE

CARANTINA – Carantina este instituită atunci când o persoană ce nu manifestă simptomele specifice virusului se întoarce din zone considerate de către autoritățile din România ca zone roșii. Informatia privind zonele declarate rosii, sufera modificari constante datorita raspandirii numarului de imbolnaviri. Persoanele sunt carantinate pe o perioada de 14 zile într-un spațiu special amenajat de către autoritățile locale în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică.

Pe perioada carantinei, contractul de munca este suspendat, angajatul nu poate presta munca, va informa angajatorul, in termen de maxim 24 de ore asupra situatiei de carantina. Angajatul va obtine certificat de concediu medical care se va elibera pe baza certificatului emis de către Direcția de Sănătate Publică din România.

Cuantumul indemnizației pentru carantină reprezintă 75% din  media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni, în limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar și este suportată integral din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS). Cuantumul indemnizației va fi suportată inițial de către angajator, ulterior fiind recuperată de la FNUASS.


 

SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE MUNCA PENTRU CARANTINA/AUTOIZOLARE

AUTOIZOLAREA – Autoizolarea la domiciliu, pentru o durată de 14 zile, este instituită atunci când o persoană ce nu manifestă simptomele specifice virusului, dar care a călătorit în ultimele 14 zile în zone ce pot fi considerate de risc  sau s-a aflat în contact direct cu persoane ce s-au întors din zonele roșii și care au fost confirmate cu virusul sau care au un membru de familie ce se regăsește într-una dintre aceste situații.

Pe perioada izolarii, DOAR CEA STABILITA CA MASURA IMPUSA DE AUTORITATI, contractul de munca este suspendat, angajatul nu poate presta munca, va informa angajatorul, in termen de maxim 24 de ore asupra situatiei de carantina. Angajatul va obtine certificat de concediu medical care se va elibera pe baza certificatului emis de către Direcția de Sănătate Publică din România.

Cuantumul indemnizației pentru carantină/autoizolare reprezintă 75% din  media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni, în limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar și este suportată integral din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS). Cuantumul indemnizației va fi suportată inițial de către angajator, ulterior fiind recuperată de la FNUASS.


Doriti sa aflati cum va putem ajuta?


Cereti o oferta

AUTOIZOLAREA la initiativa angajatului, fara a fi stabilita ca masura de preventie de catre Direcția de Sănătate Publică din România, si fara acordul angajatorului, ca angajatul sa isi desfasoare activitatea la domiciliu, constutuie absenta nemotivata si poate fi sanctionata disciplinar de catre angajator.


ZILE LIBERE ACORDATE PARINTILOR PE PERIOADA INCHIDERII SCOLILOR

Incepand cu data de 17 martie 2020, NU RETROACTIV,  se acorda zile libere platite angajatilor parinti, in cazul inchiderii temporare a scolilor, ca urmare a unor situatii extreme decretate de catre autoritati.

Se aplică părinților care:

au copii cu vârste de până la 12 ani, înscriși la unități de învățământ, sau

au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în unități de învățământ.

LOCUL LOR DE MUNCĂ NU PERMITE MUNCA LA DOMICILIU SAU TELEMUNCA.

Zilele libere se acorda unuia dintra parinti, pe baza unei cereri depusa de catre angajat insotita de o declaratie pe proprie raspundere a celuilalt parinte din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere. RECOMANDAM- solicitarea unei adeverinte de la locul de munca al celuilalt parinte, care sa teste faptul ca acesta nu a solicitat zile libere platite.

Angajatorul va plati 75% din salariul brut de baza pentru fiecare zi libera, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu pe economie – 5429 lei in 2020.

Este prevazut in legislatie o posibila decontare a acestor sume din fondul de garantare a salariilor, dar urmeaza sa fie emisa o procedura in acest sens.

ANGAJATII CU CARE S-A AGREAT TELEMUNCA/MUNCA LA DOMICILIU NU BENEFICIZA SI DE ZILE LIBERE PLATITE.


TELEMUNCA

Telemunca poate fi aplicata atunci când îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține salariatul presupune folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor si este posibila la distanta, prin mijloacele puse la dispozitie de catre angajator si este prestata de la alt loc de munca decat cel organizat de angajator, ce poate fi si domiciliul angajatului.

Telemunca nu constituie munca la domiciliu ca si loc permanent de desfasurare a activitatii salariatului, fiind o forma de organizare a muncii, voluntara, cel putin 1 zi pe luna.

Telemunca se bazează pe acordul de voință al părților, nu poate fi dispusa unilateral, si nu poate constitui motiv de sancționare disciplinară a salariatului, in cazul in care acesta refuza.

In situatia in care angajatorul se va afla in situatia in care nu mai poate asigura angajatilor sai obiectul muncii, in special din motive economice, ex. ca urmare a scaderii numarului de comenzi, se va apela la masura somajului tehnic.

Programul de munca in cazul telemuncii se organizeaza de comun acord cu angajatorul, in conformitate cu prevederile contractului de munca si a Regulamentului Intern/Contractului Colectiv de Munca.

La solicitarea angajatorului și cu acordul în scris al telesalariatului cu normă întreagă, acesta poate efectua muncă suplimentară.

Angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului prin stabilirirea in prealabil a modalitatii.

Drepturile salariale sunt aceleasi si pentru perioada cat angajatul se afla in telemunca.


MUNCA LA DOMICILIU

Munca la domiciliu este stabilita atunci cand salariatii îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuțiile specifice funcției pe care o dețin.

În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariații cu munca la domiciliu își stabilesc singuri programul de lucru.

Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă si prevazute expres in acesta sau prin act aditional.

Drepturile salariale sunt aceleasi si pentru salariatii la domiciliu, asa cum sunt prevazute in contractul de munca.


SOMAJUL TEHNIC

Intreruperea temporara a activitatii, datorata problemelor economice ale societatii.

Pe perioada somajului tehnic, contractele de munca sunt suspendate, angajatul nu este prezent la locul de munca, dar este la dispozitia angajatorului, putand fi rechemat oricand pentru reluarea activitatii.

Pe perioada somajului tehnic, angajatorul va plati o indemnizatie de minim 75% din salariul brut de baza al salariatului.

Dupa 30 de zile lucratoare de somaj tehnic, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situației care a cauzat reducerea programului.


FLEXIBILIZAREA PROGRAMULUI DE LUCRU- DECALAREA ORELOR

Pentru evitarea aglomeratiei sau a orelor de varf, angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză.

Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a timpului de muncă.

Durata zilnică a timpului de muncă este împărțită în două perioade: o perioadă fixă în care personalul se află simultan la locul de muncă și o perioadă variabilă, mobilă, în care salariatul își alege orele de sosire și de plecare, cu respectarea, cu respectarea timpului de muncă zilnic, de 8 ore/zi, maxim 48 ore/saptamana, inclusiv orele suplimentare.


FORTA MAJORA

În cazul în care situația se agravează pe plan local (orașele sunt închise de către autorități, contactul interpersonal este limitat sau interzis), o astfel de situație ar putea fi declarată drept caz de forță majoră, ceea ce ar determina suspendarea temporară a activității angajatorului și respectiv a contractelor de muncă. Pe durata suspendării ca urmare a forței majore, salariații nu sunt îndreptățiți la plata drepturilor salariale sau a altor indemnizații.


Doresti sa iti gasim un job mai bun?


Trimite-ne un CV