Omul de la salarizare stie tot. Aproape tot.

Salarizarea este o activitate complexa ce nu se rezuma la un simplu calcul al unei remuneratii lunare. Pentru a obtine banalul salariu net, omul de la salarizare trebuie sa cunoasca multe legi ce aparent nu au legatura intre ele.

Dar ce face/stie concret?

Omul de la salarizare stie prevederile Codului Muncii privind plata orelor suplimentare, de noapte, de week-end si aplica aceste cunostinte la calculul salarial lunar.

Omul de la salarizare stie prevederile Codului Muncii privind concediile de odihna, contributiile sociale, impozitul pe venit si aplica aceste cunostinte la calculul salarial lunar.

Omul de la salarizare cunoaste prevederile Codului Fiscal privind acordarea diurnelor pentru delegatie sau detasare si aplica aceste cunostinte la calculul salarial lunar.

Omul de la salarizare cunoaste prevederile legii tichetelor de masa si ale tichetelor cadou si aplica aceste cunostinte la calculul salarial lunar.

Omul de la salarizare cunoaste prevederile legii privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si aplica aceste cunostinte la calculul salarial lunar.

Omul de la salarizare cunoaste prevederile Codului Fiscal si ale ordinului privind scutirea de la plata impozitului pe venit a unor categorii de salariati si aplica aceste cunostinte la calculul salarial lunar.

Omul de la salarizare cunoaste prevederile regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de asigurare sociala si aplica aceste cunostinte la calculul salarial lunar.

Omul de la salarizare cunoaste legislatia privind concediile medicale si aplica aceste cunostinte la calculul salarial lunar.

Omul de la salarizare cunoaste legislatia privind accidentele de munca si aplica aceste cunostinte la calculul salarial lunar.

Omul de la salarizare intocmeste rapoarte lunare privind costuri salariale, concedii de odihna efectuate sau neefectuate, concedii medicale si mai intocmeste si declaratii lunare si anuale privind plata contributiilor sociale si impozitul pe venit.

Omul de la salarizare, printre calculele sale, intocmeste adeverinte de venit pentru salariati si tot el stie sa explice unui salariat nelamurit si intrebator cum s-a calculat salariul sau net.

Omul de la salarizare se transforma in recuperator si obtine banii de la casele de sanatate.

Toate acestea le cunoastem noi si le aplicam pentru dumneavoastra.