Noi facilitati acordate somerilor si angajatorilor (partea a II a) – Prima de instalare

sursa foto: sxc.hu

Prima parte a articolului o gasiti aici: https://solutiiresurseumane.ro/facilitati-acordate-somerilor-si-angajatorilor/

Va prezentam in continuare facilitatile acordate somerilor si angajatorilor.

Prima de instalare: somerii inregistrati la Agentiile de Somaj si care se incadreaza in munca intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta, si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul ori isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia, pot beneficia de o prima de instalare, neimpozabila, destinata stimularii incadrarii in munca, asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedintă, si/sau pentru reintregirea familiei, dupa caz, platita de catre Agentia de Somaj unde sunt inregistrati. Pentru a putea beneficia de prima de instalare este necesar ca persoanele in cauza sa fie angajate cu norma intreaga, contract individual de munca nedeterminat sau determinat pe o durata de minim 12 luni, sa nu fi beneficiat de o prima de instalare in ultimele 36 luni, sa nu se incadreze la angajatori cu care au avut raporturi de munca in ultimii 2 ani si sa nu fie absolventi ai concursului de rezidentiat. Cuantumul primei de instalare este diferentiat dupa cum urmeaza si se acorda in doua transe egale de 50% la data instalarii si de 50% dupa expirarea perioadei de 12 luni:

  • 500 lei pentru somerii care se incadreaza in munca, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta;
  • 500 lei pentru somerii care se incadreaza in munca, intr-o alta localitate, in situatia in care sunt insotite de membrii familiei in sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, iar in cazul familiei monoparentale, in situatia in care sunt insoţite de copilul sau copiii aflati in intreţinere;
  • in cazul in care ambii soti indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare prevazute unul va primi suma de 12.500 lei iar celalalt va primi o prima de instalare in cuantum de 3.500 lei.

In situatia in care angajatorul, autoritatile publice locale sau centrale asigura locuinta de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acorda in cuantum diferentiat, intr-o singura transa la data instalarii, dupa cum urmeaza:

  • 3500 lei pentru somerii care se incadreaza in munca, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta;
  • 6500 lei pentru somerii care se incadreaza in munca, intr-o alta localitate, in situatia in care sunt insotite de membrii familiei;
  • 3500 lei pentru fiecare sot in cazul in care ambii indeplinesc conditiile de acordare a primei de instalare;

Prima de incadrare nu poate fi cumulata cu prima de instalare. Prima de instalare se acorda şi somerilor de cetatenie romana care au lucrat in spatiul Uniunii Europene pe o perioadă de cel puţin 36 luni.

Vom continua in articolele urmatoare detalierea celorlalte facilitati introduse prin legislatia moficata recent.